Bjørn Z. Ekelund, utvikleren av Diversity Icebreaker, er gjest i dagens episode av Markedspodden.

I dagens episode får vi høre hvordan en gründer reise kan være over flere 10år og at det er mulig å være innovativ i sitt eget foretak. Det er spennende å høre hvordan metoder som virket bra på 90 -tallet kommer tilbake i mote og blir populære igjen.  

Bjørn Z. Ekelund er en av Norges fremste og mest erfarne konsulenter på områdene samarbeid, teamutvikling, kommunikasjon i team og håndtering av ledelse på tvers av roller og kulturelle forskjeller.
Ekelund har gjennom årene utgitt 5 bøker, mottatt «Årets konsulent 2008», bidratt med å bygge opp konflikhåndteringskompetanse i Midtøsten, og jobber den dag i dag med mange av Norges største private og offentlige bedrifter/organisasjoner.

Vi spør, hvor begynner historien?
Bjørn Zakarias Ekelund ble født i 1957 i Telemark. Som 7 åring flyttet Bjørn Z. Ekelund og familien til Larvik i Vestfold. Allerede i oppveksten viste Ekelund stor interesse for ledelse og var mye aktiv i ungdomsklubber og i skolestyret. Bjørn Z. Ekelund dro videre til Oslo for å studere psykologi og endte i Tromsø der han jobbet med mennesker med psykiske problemer. Bjørn fikk anledning til å være med i en gruppe som ville bygge opp kompetanse i Tromsø om personalutvikling og utviklinger på arbeidsplassen. I 4 år var Bjørn leder i selskapet Opinor. Etter 10 år i Tromsø flyttet Bjørn Z. Ekelund med sin familie tilbake til Vestfold.

I 1993 bygget Bjørn Z. Ekelund opp et selskap som het Human Factors AS, et selskap med fokus på utvikling av team og team-verktøy. Over årene innså Ekelund at Human Factors AS måtte bli utviklet med egne arbeidsmetoder slik at den var mer tilpasset kundene.

Diversity Icebreaker er et verktøy utviklet av Bjørn Z. Ekelund med Human Factor AS.
Diversity Icebreaker bygger på et spørreskjema som måler preferanser for kommunikasjon, interaksjon og ulike problemløsningsstiler. Deltakerne fyller ut et spørreskjema og beregner selv sine resultater. Ut ifra resultatet på spørreskjemaet deles deltageren deretter inn i en av tre kategorier. Rød, Blå eller grønn. Fargene representerer et bestemt sett av preferanser for personlighet, kommunikasjon og samhandling.
Rød preferanse: relasjonelt fokus, personlig engasjement og et sosialt perspektiv.
Blå preferanse: fokus på nåtid, struktur og sak gjennom et logisk perspektiv.
Grønn preferanse: fokus på fremtid, endring, visjon og ideer.
Seminarets formål er å få til en erkjennelse av at alle har alle farger, men i ulik grad og at fargene er komplementære når det gjelder samarbeid på en arbeidsplass. Diversity Icebreaker er et DNV GL-sertifisert, forskningsbasert team-verktøy som er laget for å gi selvinnsikt, skape nysgjerrighet og utvikle fellesskap og tillit i organisasjoner, nettverk, team og prosjekter.

Stefan Lundberg i Trane Media og Markedspodden har gjort testen og er vel kanskje mest grønn, men også litt blå og rød.

Hvilken personlighetsfarge er du, Rød, blå eller Grønn?

Les mer om testen her: www.diversityicebreaker.no

Markedspodden kommer ut hver Torsdag kl 10. Følg oss gjerne på din Podcast stasjon og kom gjerne med spørsmål.

Du finner oss på: www.markedspodden.no og www.tranemedia.no

 

Share | Download(Loading)